Millaisiin tarpeisiin ja ongelmiin tarjoamme ratkaisuja?

Yleinen käsitys erilaisten paloturvaratkaisuiden tuomista vähäisistä hyödyistä, sekä usein niiden suhteettoman korkeista kustannuksista ja hankaluudesta johtuvat monilta osin siitä, että useissa tapauksissa paloturvallisuuteen tehty investointi on voinut olla taloudellisesti erittäin huomattava mutta saavutettu paloturvallisuusparannus tai asiakkaan kokemat hyödyt erittäin pieniä tai miltei olemattomia. Toinen yleisesti havaitsemamme ongelma liittyy toteutuksien paikoittain heikkoon tasoon. Tämä on erityisen huomionarvoinen seikka kun tiedetään, että pieninkin huolimattomuus jollain asennuksen kriittisellä osa-alueella voi johtaa siihen, että järjestelmä ei hädän hetkellä toimi ja aiheuttaa näin suurkatastrofin. Tekniset paloturvallisuusratkaisut vaativat aina poikkeuksellisen huolellisen ja korkealuokkaisen toteutuksen, jota ei voida koskaan liiaksi korostaa. Tämä on järjestelmien luotettavuuden ja toimintavarmuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, josta ei tulisi tinkiä missään olosuhteissa.

Vielä nykyäänkin useat paloturvallisuusinvestoinnit kohdentuvat väärin johtuen osin vanhanaikaisista suunnittelutavoista ja tiedoista, joita ei ole päivitetty vastaamaan nykypäivän tarpeita ja ajattelua. Investointi on voinut olla väärä tai se on voinut kohdentua väärin myös, jos sen perusteena on ollut paloviranomaisen tai asiakkaan vakuutusyhtiön mielipide, joka ei ole perustunut ajantasaiseen tietoon. Jos asiakkaan tarpeita ei ole täysin ymmärretty, todellisia paloriskikohteita havaittu tai huomiota ei ole osattu tai pystytty kiinnittämään oikeisiin asioihin suunnittelussa, laitteistovalinnoissa ja toteutuksessa niin teknisen paloturvallisuuden parantamiseen käytetylle rahalle ei varmuudella ole saatu asianmukaista tai toivottua vastinetta.

Me kuitenkin tiedämme, että kehittyneet järjestelmäteknologiat, sekä oikeanlainen ja ajantasainen tietotaito mahdollistavat sen, että tekniseen paloturvallisuuteen ja paloturvaratkaisuihin panostamisen ei enää tänä päivänä tarvitse olla pienenkään yrityksen kohdalla kustannuksiltaan poissuljettua. Paloturvallisuutta saavuttaakseen tai sitä parantaakseen ei siihen tehtävän investoinnin useastikaan tarvitse olla jättimäinen, vaan se voi oikein kohdennettuna, sekä oikein suunniteltuna ja toteutettuna olla taloudellisesti hyvinkin vähämerkityksellinen ja teknisesti yksinkertainen. Kun tiedetään mitä, minne ja miten tehdään, niin edullisellakin ratkaisulla saavutettavat hyödyt ja paloturvallisuusparannukset voivat olla huomattavia. Pienenkin hankinnan merkitys voi onnettomuustilanteessa nousta yrityksen liiketoiminnan ja sen jatkuvuuden kannalta ratkaisevaksi.

“Näkemämme perusteella joudummekin ikäväksemme toteamaan usein, että on olemassa
yrityksiä, joiden paloturvallisuus on hyvin hoidettu, sekä yrityksiä, joita ei ole enää olemassa”

Tulevaisuusvarmuutta ja kustannussäästöjä oikeilla valinnoilla

Oletko koskaan toivonut, että voisit parantaa yrityksellesi tärkeiden alueiden ja kohteiden paloturvallisuutta järkevillä kustannuksilla ja turvata näin liiketoimintasi luotettavuutta ja jatkuvuutta sen sijaan, että käytät aikaasi siitä huolehtimiseen?

Voimme toteuttaa toiveesi tarjoamalla sinulle helpon ja kustannustehokkaan yksittäis- tai kokonaisratkaisun, joka takaa merkittävästi paloturvallisemmat tilat, laitteet ja olosuhteet niin yrityksellesi, tuotannollesi, palveluillesi kuin asiakkaillesikin.

Meiltä saat konkreettisesti sinua hyödyttävää ja luotettavaa tietoa paloturvallisuutesi nykytilanteesta ja mahdollisesti havainnoimattomista paloriskikohteista aina ajantasaiseen ja helposti ymmärrettävään näkemykseemme tai ehdotukseemme eri toteutusvaihtoehdoista teknisen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä näistä syntyvistä todellisista kustannuksista.

Tuemme sinua päätöksenteossa, sekä laitteisto- ja palveluhankintoihin liittyvien ratkaisujen tekemisessä ja hankimme suojattaviin kohteisiin täsmällisesti soveltuvat, tarkoituksenmukaiset, sekä toiveesi ja erityisvaatimuksesi huomioon ottavat tulevaisuusvarmat ja luotettavat paloturvallisuusjärjestelmät sovitussa laajuudessa ja halutulla palvelukokonaisuudella.

Kokemuksen kautta hiottujen menettelytapojen mukaisesti ja vaatimukset tarkasti tuntien, huolehdimme tuottajana siitä, että sopimusten mukaiset toimeksiannot ja tehtävät suoritetaan asiakkaan kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Me tunnemme toimialan, lainsäädännön ja toimintaympäristön erityispiirteet, joten yhteistyö kanssamme minimoi myös virheiden mahdollisuuden. Asiakkaanamme voit olla varma siitä, että käyttämäsi raha tai investointi on todella nostanut yrityksesi paloturvallisuustasoa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tehokkaasti, turvallisesti ja juuri siellä missä pitääkin.

Henri Peltoniemi
Johtava asiantuntija

Ota yhteyttä - me muutamme käsityksesi paloturvallisuudesta ja toimialamme palveluista.

My Image